Kurumsal

Kuruluş & Kurucular

Kıbrıs Türk Denizcilik Limited Şirketi (Cyprus Turkish Shipping Company Limited),  12 Mart 1975 tarihinde kurulmuştur.

Şirket kurucuları iş bu esas mukaveleyi imzalayan aşagıda ünvanları ve ikametgahları yazılı olanlardan ibarettir: 

 • T.C. : T.D.İ. A.Ş (İSTANBUL % 51)
 • K.K.T.C. : Kıbrıs Türk Cemaat Meclisi Konsolide Fonu İnkişaf Sandığı (LEFKOŞA % 49)

Şirketin Mevzuu

Şirketin başlıca maksat ve mevzuu şunlardır:

 • Kıbrıs Türk suları ile dış sularda kara veya havada kombine veya yardımcı her türlü nakliye işleri
 • Kıbrıs Türk suları ile dış sularda her türlü yük, akaryakıt, hayvan ve fer'an yolcu nakliyat işleri
 • Alelumum acentelik işleri
 • Eski ve yeni gemi ile hurda gemi alım satım ve buna ilişkin tavassut işleri ile gemi bozmacılığı
 • Alelumum gemi kiraya verme ve her türlü navlun mukavelelerinin her sıfatla akid ve ifası ve bu muamelelere tavassut işleri
 • Her türlü nakliye müteahhitliği
 • Konteyner nakliyatı, konteyner yaptırılması, satın alınması, kiralanması, kiraya verilmesi ile bu nakliyatla ilgili olarak Türkiye, Kıbrıs Türk sahilleri ve yabancı memleketlerde konteyner terminalleri tesisi veya kiralanması
 • Şirket muvzuuna giren işlerde, hususiyle sigortacılık iştigal eden diğer şirketlere iştirak veya bu gibi şirketleri kurmak ve her türlü sigorta prodüktörlüğü ve tavassut isleri
 • Yukarıda sayılan faaliyetlerin gerektirdiği her türlü yan faaliyette bulunmak ve Şirket ihtiyaçları ile menkul ve gayrimenkul mallar almak veya yaptırmak ve bunlar üzerinde her türlü ayni hak tesis etmek
 • Şirket kendi ihtiyaçlari için her nev'i gayrimenkul kirayabilir ve kendisine ait menkul ve gayrmenkulleri de kiraya verebilir
 • Diğer ülkelerde acentelik ve şubeler tesis etmek, muvzuuna giren sahalarda şirketler kurmak ve kurulmuş şirketlere ortak olma
 • Her çeşit deniz araçları inşa ve tamir etmek ve bu gibi islerde ilgili madde ve malzemeleri imal etmek, satın almak ve satmak

Şirketin Merkezi ve Şubeleri

Şirketin merkezi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Gazimağusa'da olup, Mersin ve İstanbul'da Genel Acenteleri bulunmaktadır.

Site İçi Arama

Bizden Haberler

Gazimağusa - Mersin Feribot Bileti

Gazimağusa - Mersin Feribot Bileti : Şiketimiz Gazimağusa ile Mersin Limanları arasında yük ve yolcu...

Mersin - Gazimağusa Feribot Bileti

Mersin - Gazimağusa Feribot Bileti : Mersin - Gazimağusa biletinizi web sitemiz üzerinden online ola...